Polityka prywatności

 

 

§1

Informacje ogólne

1. Za każdym razem gdy w niniejszym dokumencie mowa o:

 1. Stronie -  należy przez to rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem www.adwokatwasko.pl;
 2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę korzystającą ze Strony;
 3. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę korzystającą z usług świadczonych przez adw. Magdalenę Waśko.

2. Administratorem strony jest Magdalena Waśko, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: doradztwo prawne Magdalena Kowalska

 

§ 2

Pliki cookies 

 1. Strona korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotami zamieszczającymi na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator strony.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony. To z kolei pozwana na jej ulepszanie.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

§ 3

Ograniczenia korzystania z cookies

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez partnerów współpracujących z Administratorem. § 4

Dane osobowe

 1. Administrator poprzez Stronę (w szczególności formularz kontaktowy) a także w sposób bezpośredni od Klientów zbiera dane osobowe.
 2. Administratorem danych osobowych jest  Administrator, której Klient lub inna osoba przekazała te dane. 
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia pomocy prawnej Klientom przez Administratora.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą w szczególności sądy, organy administracji publicznej i inne instytucje publiczne związane ze stosowaniem prawa, a także inne podmioty, z którymi kontakt będzie niezbędny w celu udzielenia pomocy prawnej Klientowi.
 5. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenie pomocy prawnej.
 6. Osoba  podająca własne dane osobowe ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia.
 7. Dane osobowe mogą zostać przekazane Administratorowi przez osobę, których one nie dotyczą. Dane takie są zbierane jedynie w celu skutecznego świadczenia pomocy prawnej przez Administratora swoim Klientom i będą przekazywane osobom i instytucjom wymienionym w ust. 4. Osoby, których takie dane dotyczą mają prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych ze względu na ich szczególną sytuację oraz do wniesienia sprzeciwu, gdy dane te mają być przetwarzane w celach marketingowych lub przekazane innemu administratorowi danych.
 8. Administrator nie zamierza przetwarzać uzyskanych danych osobowych w celach marketingowych.

 

Kontakt
Powrót do góry