Prawo oświatowe i mediacje rówieśnicze

Wykorzystując wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, pracy i rodzinnego, reprezentuję placówki oświatowe. W ramach współpracy, polegającej na stałej obsłudze lub jednorazowych konsultacjach, mogę zaproponować także prowadzenie mediacji rodzinnych lub rówieśniczych, a także administracyjnych.

Wspieram także Rodziców w dialogu ze Szkołą, pomagam im ustalić ustalić ich prawa, proponuję konkretne rozwiązania. Szczególną wartością jest dla mnie współpraca z Rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu, ADHD a także innymi zaburzeniami, w trakcie której ustalamy przysługujące im formy wsparcia i możliwości rozwiązania trudnych sytuacji, z którymi codziennie mierzą się z dziećmi.

 

 

 

Kontakt
Powrót do góry