RODO- ochrona danych osobowych

 • Ochrona danych osobowych -audyty

  • Audyt zgodności ochrony danych osobowych
  • Analiza polityki bezpieczeństwa i dokumentacji RODO
  • Weryfikacja wiedzy i stopnia świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych
  • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji
  • Analiza ryzyka
 • Ochrona danych osobowych - IOD

  • dostosowanie dokumentacji wdrożeniowej RODO
  • opiniowanie dokumentów firmowych
  • informowanie Administratora Danych o spoczywających na nim obowiązkach
 • Rozliczenia związków partnerskich

  • sprawy dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości i innych składników majątku;
  • sprawy dotyczące rozliczenia nakładów poczynionych na majątek byłego partnera/partnerki;
  • sprawy o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia.
 • Ochrona dóbr osobistych

  • sprawy o publikację przeprosin;
  • sprawy o zadośćuczynienie za naruszenie prawa do prywatności;
  • sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych w pasie i Internecie;
  • sprawy karne o zniesławienie i zniewagę;
  • sprawy dotyczące egzekucji obowiązku złożenia przeprosin.
 • Prawo autorskie

  • konstruowanie umów dotyczących przeniesienia praw autorskich;
  • sprawy dotyczące naruszenia praw autorskich;
  • sprawy dotyczące ochrony kodów komputerowych.
Kontakt
Powrót do góry