Ochrona danych osobowych -audyty

Audyt zgodności ochrony danych osobowych stanowi obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania pod kątem spełnienia obowiązku prawnego w zakresie ochrony danych osobowych. Jestem audytorem RODO oraz posiadam uprawnienia audytora wewnętrznego i wiodącego norm ISO 27001 (bezpieczeństwo jakości) oraz 9001 (zarządzanie jakością). Jako adwokat sprawnie analizuję i przygotowuję całościową dokumentację niezbędną do osiągnięcia poziomu zgodności z RODO.

W swojej dotychczasowej praktyce:

  • przeprowadzałam audyty w dużych i średnich przedsiębiorstwach,
  • przygotowywałam dokumentację dla podmiotów sektora prywatnego i publicznego,
  • współpracowałam z jednostkami samorządowymi.
Kontakt
Powrót do góry