Poradnik

  • Pozbawienie władzy rodzicielskiej – czy to już koniec bycia rodzicem?

     Władza rodzicielska, nazywana niekiedy sprzecznie z definicją prawną prawami rodzicielskimi, to w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Oznacza to ni mniej, ni więcej to, że mamy obowiązek dbać o dzieci, wysłuchiwać je, traktować je zgodnie z szacunkiem,

    dbać o ich potrzeby emocjonalne, duchowe oraz intelektualne, na miarę naszych możliwości.

    Władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom od momentu urodzenia się dziecka.

     

Kontakt
Powrót do góry