Przysposobienie dziecka przez nowego partnera rodzica

 

Pani Anna pyta- od lat wychowuję synka, z którego ojcem rozstałam się niedługo po urodzinach dziecka. Od lat mieszkam z nowym partnerem, którego synek traktuje jak ojca. Ojciec biologiczny nie utrzymuje z nami kontaktu. Co zrobić, by obecny partner „formalnie” został ojcem? Syn ma nazwisko po ojcu biologicznym. Chciałabym zmienić nazwisko synka, tak, żebyśmy nosili wspólne nazwisko. Czy jest to możliwe?

 

            Sformalizowanie sytuacji Pani Ani, oraz wielu innych rodziców, to przysposobienie- czyli adopcja. Jest to prawnie uregulowane przyjęcie dziecka do rodziny, na mocy orzeczenia sądowego. Dziecko od tego momentu zgodnie z prawem staje się dzieckiem rodzica adopcyjnego, tak jak jego własne biologiczne. Rodzic adopcyjny staje się uprawniony i zobowiązany do wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz utrzymania (alimentacji) na rzecz adoptowanego dziecka.

 

Kiedy możliwa jest adopcja przez nowego partnera rodzica?

Gdy drugie z rodziców: jest nieznane, pozbawione władzy rodzicielskiej albo zmarło. Nie można zatem adoptować dziecka swojego partnera jeśli drugi rodzic jest znany, wpisany do aktu urodzenia, żyje i wykonuje władzę rodzicielską, chociażby ograniczoną do współdziałania w określonym zakresie.

 

Stosowny wniosek o adopcję składa się do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Wniosek do sądu wolny jest od opłaty.

Wymagane będą zgody: rodzica - partnera oraz dziecka, jeśli skończyło 13 rok życia, chyba, że uważa partnera rodzica za swojego prawdziwego rodzica.

Jeżeli skorzystasz z mojej pomocy, napiszę Twój wniosek tak, aby jak najlepiej zobrazować sytuację Twoją, Twojego partnera i Twojego dziecka, nie pozostawiając sądowi wątpliwości, czy doszło do spełnienia przesłanek pozwalających na przysposobienie przez Twojego partnera.

 

Co z nazwiskiem dziecka po adopcji?

Nosi ono nazwisko przysposabiającego (czyli rodzica adopcyjnego) albo wspólne, jeśli są małżeństwem z jego rodzicem. Istnieje możliwość zmiany także imienia dziecka.

Jeśli dziecko ukończyło 13 rok życia, potrzebna będzie jego zgoda na zmianę nazwiska.

 

Zastanawiasz się, czy dziecko może dziedziczyć po rodzicu biologicznym?

Z chwilą przysposobienia ustaje więź prawna pomiędzy rodzicem biologicznym oraz dzieckiem.  Dziecko zatem nie będzie dziedziczyło z mocy ustawy po rodzicu biologicznym, ani rodzic biologiczny po dziecku, a możliwe, że i krewni rodzica biologicznego nie będą dziedziczyli, ani dziecko po nich. Ustaje więc obawa, że dziecko będzie musiało kiedyś uregulować kwestię długów rodzica biologicznego.

Wyjątkiem jest dziedziczenie testamentowe. W nim można ustanowić spadkobiercą każdego, niezależnie od stopnia pokrewieństwa.

 

Zastanawiasz się, czy dziecko może się kontaktować z biologicznym rodzicem?

Jeżeli kontakty te nie będą sprzeczne z dobrem dziecka, to jest możliwość ustalenia kontaktów z biologicznym rodzicem przez sąd.

 

Jeżeli interesują Cię koszty poprowadzenia Twojej sprawy, zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Musimy omówić, jak skomplikowana jest Twoja sprawa, jakie będą koszty sądowe, jakie są nasze cele. Po zaproponowaniu stawki omówimy ją, będziesz wiedział jakie działania będę podejmowała w sprawie. Wstępne spotkanie, na którym omawiamy- jakie są szanse na skuteczne przeprowadzenie sprawy, jakie dowody należy zgromadzić, jak wygląda postępowanie- to koszt 150 zł (w tym jest już uwzględniony 23 % vat). Nie bój się napisać- sporządzę orientacyjną wycenę i umówimy się na spotkanie.

 

Kontakt
Powrót do góry