Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?

Rozwód- z orzekaniem o winie czy bez?

Rozwód może być  orzeczony z winy jednej lub obojga stron, lub zupełnie bez winy którejkolwiek

W swojej praktyce często spotykam się z przypadkami, kiedy jedno z małżonków chce orzeczenia winy drugiego, ze względu na zdradę, uzależnienie, brak zaspokajania potrzeb rodziny- boi się jednak kosztów i przewlekłości postępowania.

Osobom, które nigdy nie przeżyły rozwodu lub nie spotkały się z nim w najbliższym otoczeniu, zawsze tłumaczę, że rozwód to nie tylko jeden moment, wyrażony wyrokiem sądu. Rozwód jest procesem, który w świadomości małżonka rozpoczyna się zazwyczaj na długo przed konsultacją ze mną, lub wizytą w sądzie. Kiedy jeden z małżonków dojrzewa do rozwodu i podejmuje tę bardzo trudną decyzję, zazwyczaj chce załatwić sprawę jak najszybciej. Nie można się temu dziwić. Rozwód to nie tylko zakończenie dotychczasowego związku, ale także początek dalszej drogi, która z czasem może przynieść ulgę, spokój czy niezależność.

Taka osoba, kierując się emocjami i chęcią jak najszybszego przejścia przez proces może nieświadomie popełnić błędy, które będą rzutowały na jej dalsze życie- finanse, miejsce zamieszkania, kontakty z dzieckiem.

Bez względu na to, czy planujesz skorzystać z mojej pomocy w pisaniu pozwu oraz na sali sądowej, czy też udasz się tam samodzielnie, zachęcam do konsultacji, abyś był świadomy swojej sytuacji i praw. Rozwód jest doświadczeniem trudnym. Wiem, że podsumowanie całego swojego związku w pozwie, a potem wystąpienie przed trzyosobowym składem sądu oraz małżonkiem i jego adwokatem może budzić strach. Jest to jednak proces do przejścia, a podjęcie dobrych decyzji na ty etapie, zaprocentuje w przyszłości.

Jeżeli skorzystasz z mojej pomocy, napiszę Twój pozew tak, aby jak najlepiej zobrazować historię Twojego małżeństwa, nie pozostawiając sądowi wątpliwości. Gwarantuję, że na Sali sądowej będę bronić Twoich praw, pieniędzy i dobrego imienia.

 

Na tym etapie warto zastanowić się, jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze. Poniżej wskazuję zalety oraz wady każdego z rodzajów rozwodu, aby przybliżyć występujące między nimi różnice.

 

 • Rozwód bez orzekania o winie:

  1. czas- jeżeli małżonkowie są zgodni, co do rozwodu, nie mają wspólnych dzieci, a także nie dzielą majątku wspólnego (lub dzielą go w sposób zgodny, z góry ustalony), zazwyczaj wystarczą 1 albo 2 rozprawy. Czas trwania takiego rozwodu zależy w głównej mierze od tego, czy strony przeprowadzają dodatkowe dowody ponad zeznanie stron, czy są zgodne, czy sytuacja wspólnego małoletniego dziecka jest dla sądu jasna. Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące dzieci, zajmowanego wspólnego mieszkania czy majątku mogą przedłużyć postępowanie.

  Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę jest różny, w zależności od sądu, który będzie właściwy do prowadzenia sprawy. Waha się on od 3 miesięcy (w wyjątkowych sytuacjach krócej) do 10 miesięcy. Przeciętnie jest to ok. pół roku.

   

  1. alimenty na współmałżonka- sposób rozwodu właściwie nie wpływa na ewentualne alimenty na rzecz dziecka, chociaż niektóre okoliczności mogą wpłynąć na to, przy którym z rodziców dziecko pozostanie, a w konsekwencji który otrzyma alimenty na dziecko (np. alkoholizm lub skrajny brak odpowiedzialności drugiego małżonka).

   

  Odmiennie przedstawia się kwestia alimentów na współmałżonka, które będą inne, niż w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie. W przypadku, gdy odstępujemy od orzeczenia o winie, możemy żądać alimentów „na siebie”, kiedy znajdzie się w niedostatku. Niedostatek trzeba udowodnić. Obowiązek alimentacyjny istnieje między małżonkami w takiej sytuacji przez pięć lat od rozwodu. W wyjątkowych sytuacjach ten termin może zostać przedłużony przez sąd.

   

  1. koszt- opłata sądowa w sprawie o rozwód, bez względu na to, na jaki się zdecydujemy, wynosi 600 zł. Jeżeli małżonkowie rozwiodą się na zgodny wniosek bez orzekania o winie sąd zwraca połowę opłaty sądowej po uprawomocnieniu się wyroku, a pozostałe 300 zł dzieli między stronami (zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda 150 zł). Podsumowując- docelowo płacimy 150 zł/osobę, jednak na początku musimy wyłożyć całą kwotę. Istnieje możliwość zwolnienia od kosztów, w przypadku, gdy strony nie stać na ich poniesienie, jednak wydłuża to czas postępowania.

  Gdyby małżonkowie w toku procesu chcieli dokonać podziału majątku wspólnego, to muszą liczyć się z dodatkową orzeczoną przez sąd opłatą od podziału majątku. Wyniesie ona 300 zł, jeżeli podział będzie zgodny, lub 1000 zł, jeżeli podział będzie dokonywany spornie. Należy jednak wskazać, iż w wielu przypadkach do sprawy o podział majątku i tak dojdzie, już po zakończeniu małżeństwa, a wysokość opłat sądowych pozostanie niezmienna. W przypadku podjęcia próby ratowania małżeństwa w procesie mediacji, małżonkowie poniosą koszt mediacji, różny w zależności od miejsca mediacji (ok. 50-200 zł za osobę). Na koszty rozwodu mogą wpłynąć także powoływani na sprawie biegli, np. w przypadku braku zgody co do wartości wspólnej nieruchomości. Innymi słowy- i więcej kwestii uda się małżonkom uzgodnić poza procesem, tym sprawa będzie tańsza.

   

 • Rozwód z orzeczeniem o winie

  1. czas- jest zdecydowanie dłuższy, niż w wypadku rozwodu bez orzekania o winie, a zależy od ilości wniosków dowodowych, dyspozycji wzywanych świadków oraz stron, ilości zagadnień dodatkowych, które sąd rozpoznaje (opieka nad małoletnimi dziećmi, alimenty, mieszkanie, podział majątku).

  Z tego względu wiele osób, czasami pochopnie, rezygnuje z tej formy rozwodu. Należy pamiętać, że uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie umożliwia nam łatwiejsze uzyskanie alimentów „na siebie”, oraz zabezpiecza przed żądaniem alimentów przez współmałżonka. Ponadto dla małżonka niewinnego rozpadu małżeństwa ma głęboki sens emocjonalny- wskazuje na brak winy po jego stronie, a także stanowi swego rodzaju „karę” dla małżonka winnego.

   

  1. alimenty na współmałżonka- jeśli rozwód został orzeczony z wyłącznej winy drugiego małżonka, a pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji małżonka niewinnego, małżonek niewinny nie musi wówczas udowadniać, że znajduje się w niedostatku. Wystarczy, że wykaże pogorszenie sytuacji materialnej po rozwodzie.

  Gdy rozwód orzeczono z wyłącznej winy jednego z małżonków, nie ma czasowego ograniczenia trwania obowiązku alimentacyjnego. Należy jednak pamiętać, że obowiązek ten wygasa wraz z ponownym zawarciem związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną do alimentów.

   

  1. koszt- opłata sądowa, jak wskazywałam powyżej, wynosi 600 zł. W tym przypadku również możemy ubiegać się o zwolnienie od kosztów, a także odzyskać 300 zł od współmałżonka, po zakończeniu sprawy. Pozostałe opłaty opisane w kosztach rozwodu bez orzekania o winie również pozostają niezmienne. Koszt reprezentacji jest wyższy, niż w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, ze względu na czas trwania sprawy oraz dużą ilość pism, czynności i rozpraw, które angażują adwokata w czasie procesu.

   

  Jeżeli interesują Cię koszty poprowadzenia Twojej sprawy, zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Musimy omówić, jak skomplikowana jest Twoja sprawa, jakie będą koszty sądowe, jakie są nasze cele. Po zaproponowaniu stawki omówimy ją, będziesz wiedział jakie działania będę podejmowała w sprawie.

  Jeżeli nie stać Cię na poniesienie kosztów procesu i adwokata, a chcesz, żebym prowadziła Twoją sprawę, również proszę o kontakt. Wystąpimy z wnioskiem o przyznanie adwokata z urzędu ze wskazaniem.

 • Jeżeli są Państwo zainteresowani tą usługą lub chcielibyście uzyskać więcej informacji to prosimy o wysłanie wiadomości.
  Formularz kontaktowy
Kontakt
Powrót do góry