Uregulowanie kontaktów

       Pan Paweł pyta- rozstałem się z matką mojej córki, na początku mogłem się spotykać z dzieckiem co weekend, nie potrzebowaliśmy załatwiać tej sprawy w sądzie. Od kiedy była partnerka związała się z nowym mężczyzną, mam ograniczoną możliwość widywania z córką, w zasadzie tylko wtedy, kiedy była partnerka chce wyjechać bez dziecka. Jak uregulować tą sytuację?

            Kontakty z dzieckiem przybierają różne formy. Jest to przede wszystkim możliwość odwiedzin i spotykania się z dzieckiem, realizowana pod obecność lub nieobecność drugiego z rodziców, także poza stałym miejscem zamieszkania. Są to również kontakty telefoniczne, listowne, mailowe, za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

            Jeżeli sąd nie pozbawi prawa kontaktu rodzica, to prawo kontaktów przysługuje każdemu z rodziców na tych samych zasadach. Dziecku potrzebny jest kontakt z każdym z rodziców, o ile nie jest sprzeczny z jego dobrem.

W swojej praktyce spotykam się z sytuacjami, gdy po rozwodzie czy też po rozstaniu, początkowo kontakty z dzieckiem układają się dobrze. Rodzice są pełni zapału i dobrych chęci, płacą alimenty z jednej strony, a także umożliwiają kontakty z dzieckiem z drugiej. Problemy zaczynają się pojawiać zazwyczaj z pojawieniem nowych partnerów. Tworzą się „nowe rodziny” i nowe priorytety, z czasem pojawiają się także kolejne dzieci. Rodzice niestety często tracą zainteresowanie dzieckiem lub przeciwnie, nie dopuszczają do realizacji kontaktów z rodzicem zaangażowanym w wychowanie, przy którym dziecko nie przebywa na stałe. Jest to sytuacja niezwykle trudna dla wszystkich stron, w tym dzieci. Jeżeli nie potrafisz porozumieć się samodzielnie z rodzicem Twojego dziecka o sposobie i częstotliwości wykonywania kontaktów konieczne jest ich sądowe uregulowanie.

Stosowny wniosek należy złożyć do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Koszt to 40 zł.

Jeżeli skorzystasz z mojej pomocy, napiszę Twój wniosek tak, aby jak najlepiej zobrazować Twoją i dziecka sytuację, nie pozostawiając sądowi wątpliwości, że kontakty należy w odpowiedni sposób uregulować.

Jeżeli tego potrzebujesz, skontaktuję Cię z psychologiem, który pomoże Twojemu dziecku oswoić się z nową sytuacją.

 

Zastanawiasz się w jaki sposób zmusić rodzica sprawującego bieżącą pieczę nad dzieckiem do zasądzonych już kontaktów?

 

Wykonywanie prawa kontaktów to nie tylko prawo, ale i obowiązek rodzica. Za niedopełnianie tego obowiązku można nawet zostać pozbawionym władzy rodzicielskiej. W przypadku utrudniania wykonywania prawa kontaktów przez drugiego z rodziców można zwrócić się doraźnie do Policji celem interwencji, a także do Sądu celem wyegzekwowania kontaktów. Egzekucja kontaktów powiązana jest z zapłatą od rodzica utrudniającego kontaktu z dzieckiem określonej kwoty pieniężnej, za każde utrudnienie. W celu nałożenia „kary” na rodzica nie dopełniającego swoich obowiązków, celowe jest złożenie stosownego wniosku.

 

Jeżeli interesują Cię koszty poprowadzenia Twojej sprawy, zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Musimy omówić, jak skomplikowana jest Twoja sprawa, jakie będą koszty sądowe, jakie są nasze cele. Po zaproponowaniu stawki omówimy ją, będziesz wiedział jakie działania będę podejmowała w sprawie. Wstępne spotkanie, na którym omawiamy- jakie są szanse na skuteczne przeprowadzenie sprawy, jakie dowody należy zgromadzić, jak wygląda postępowanie- to koszt 150 zł (w tym jest już uwzględniony 23 % vat). Nie bój się napisać- sporządzę orientacyjną wycenę i umówimy się na spotkanie.

Kontakt
Powrót do góry